Uw revalidatie, zo aangenaam mogelijk!

Welkom in Revalidatiecentrum Eemsdelta, centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg. Wij doen er alles aan om uw verblijf, tijdens uw revalidatieperiode in ons centrum, zo aangenaam mogelijk te maken.

Wij wensen u een voorspoedige revalidatie.

Ziekenhuisopname en revalidatie zijn ingrijpende gebeurtenissen. U kunt ongemakken en pijn ervaren en ook het wennen aan een nieuwe omgeving kan verwarring en stress met zich meebrengen. Als u zich goed geïnformeerd voelt over het reilen en zeilen in Revalidatiecentrum Eemsdelta dan draagt dit bij aan uw rust en herstel. Wij hopen dat de  informatie ‘Over ons’ en ‘Praktische informatie’ op onze website hiertoe aan bijdragen.

Alles is revalidatie

Alle behandelaren en afdelingen in Revalidatiecentrum Eemsdelta werken nauw samen met als doel: uw herstel en zelfstandigheid. Het is gebleken dat dit het best gaat in een zogenaamd therapeutisch klimaat. Dat betekent dat u gestimuleerd wordt om zo veel mogelijk zelf te doen. Bijvoorbeeld zelf uw bed opmaken, zelf oefenen. De medewerkers zullen u hierin begeleiden, maar u doet zoveel mogelijk zelf. Indien gewenst worden ook uw naasten bij uw revalidatie betrokken en wordt u gestimuleerd om, buiten de therapie-uren, zelfstandig te oefenen op de beschikbare apparaten.