Leren

‘Wij hebben de overtuiging dat leren en ontwikkelen meer betekent dan het behalen van bepaalde diploma’s of het beschikken over bepaalde kennis die volgends de functieprofielen aanwezig moet zijn; leren en ontwikkelen gaat vooral ook over gewenst gedrag, specifieke vaardigheden en competenties die direct of indirect bijdragen aan het welbevinden van revalidanten.’

Leren vindt het meest effectief plaats dicht bij het dagelijkse werk. Dat doen we door een voortdurende ‘professionele ontwikkeling’ van alle medewerkers en door een met en van elkaar te leren in de ‘lerende organisatie’. Daarbij vinden wij het belangrijk dat revalidanten en hun naasten, en medewerkers waar mogelijk worden betrokken bij leeractiviteiten. Revalidatiecentrum Eemsdelta is een organisatie waarin multifunctioneel en -disciplinair in een netwerk geleerd kan worden.

Onder professionaliteit verstaan we niet alleen het beschikken over de juiste kennis, kunde en vaardigheden, maar ook het tonen van ‘leiderschap’ in de wijze waarop het vak wordt uitgeoefend. Leiderschap in de eigen functie dus, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en in staat zijn tot bewust en effectief gedrag dat bijdraagt aan het herstel en werken aan een zo optimaal revalidatietraject voor de revalidanten.