Praktische informatie

Heeft u een verzorgende nodig, dan kunt u gebruikmaken van de alarmknop bij uw bed waarmee de verzorging wordt opgeroepen. De verzorging doet haar uiterste best uw oproep zo snel mogelijk te beantwoorden.

Het zorg en behandelteam team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast is er een team van servicemedewerkers voor de facilitaire ondersteuning binnen RC Eemsdelta.

De paramedische dienst bestaat uit fysiotherapueten, ergotherapeut, dietist, logopedist en psycholoog. De medische dienst bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist.

 • De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische begeleiding tijdens uw revalidatie.
 • Samen met de fysiotherapeut werkt u, middels functionele trainingen, doelgericht aan uw revalidatiedoelen.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u om thuis weer zo goed en verantwoord mogelijk uw dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten.
 • De logopedist kan eventuele taal/spraak­ stoornissen en slikproblemen behandelen.
 • De diëtiste kan samen met u onderzoeken of uw eetgewoontes optimaal zijn afgestemd op uw revalidatiebehoeften en kan u hierover adviseren.
 • Om mogelijke problemen rondom denken en stemming in uw dagelijks leven vroegtijdig­ te herkennen en zo mogelijk te behandelen, kan in overleg met uw specialist de psycholoog worden ingeschakeld.

U kunt gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon.

Revalidatiecentrum is bereikbaar via het algemene nummer:

 • T 0596 686 686 van 09.00 – 16.30
 • T 06 55 00 44 35 na 16.30 en in het weekend

Afdelingen zijn bereikbaar via:

 • ’t Wad: 06 55 00 44 49
 • Eems: 06 55 00 44 52
 • Dollard: 06 52 52 10 41
 • Bezoektijden zijn vanaf 10.30 tot 20.30, zeven dagen per week.
 • Bezoek tussen 10:30 en 15:30 kan uitsluitend op de eigen kamer of het buiten terras ontvangen worden. Vanaf 15:30 tot 20:30 kan ook gebruik gemaakt worden van de centrale hal.
 • Wanneer er therapie of een zorgmoment gepland staat en op dat moment bezoek langs komt wordt het bezoek geacht even te wachten zodat de therapie of het zorgmoment door kan gaan.

In de hal staat een kast staat met boeken die u kunt pakken. Graag deze weer terug zetten.

Revalidatiecentrum Eemsdelta beschikt over een brand­ meldingsysteem welke direct verbonden is met de brandweer en onze bedrijfshulpverleners­. Ons brandmeldingsysteem wordt frequent getest en onze bedrijfshulpverleners­ zijn goed opgeleid. Bij brand dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Bij uw verblijf zijn drie maaltijden en het drinken op de afdeling inbegrepen. Extra’s kunnen door familie worden meegenomen en in de koelkast worden gezet die in de gang staat op iedere afdeling. De voedingsmiddelen moeten worden voorzien van een datum sticker. Dit is een wettelijke verplichting voedselveiligheid instellingen. Deze staan bovenop de koelkast. Dagelijks controleren de servicemedewerkers de houdbaarheid van producten en zullen deze weggooien als dit over de datum is. 

In uw elektronisch cliëntdossier wordt uw revalidatievoortgang bijgehouden. Dit wordt regelmatig met u besproken en geëvalueerd. U heeft  uiteraard recht op inzage. Verder geeft u aan of de eerste contactpersoon ook inzagerecht krijgt. 

Naast de eerste contactpersoon wordt er geen informatie verstrekt aan derden  over u.

Fietsen kunnen worden gestald naast de ingang van onze locatie.

De indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg wordt door de behandelend specialist in het ziekenhuis afgegeven. Deze vorm van zorg wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Raadpleeg uw verzekeringspolis om te zien wat dit voor u betekent t.a.v. eigen bijdrage/risico.

Voor een opname met de indicatie ELV hoog, wordt door de Zorgverzekeringswet gefinancierd en door de huisarts of de transferverpleegkundige van het ziekenhuis geïndiceerd.

Revalidatiecentrum  beschikt over een 1 hoofdingang  De hoofdingang is toegankelijk tot  17.00 uur, daarna kunt u aanbellen. Het kan dan even duren voordat een medewerker bij de deur is. U kunt ook bellen met het nummer dat boven de bel staat.

Revalidatiecentrum Eemsdelta is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Daarom vragen wij u om op de dag van opname uw geldige identiteitsbewijs ter legitimatie te tonen aan de medewerker die de opname doet.

Er zijn één-persoons kamers binnen revalidatiecentrum Eemsdelta.

Uw kamer heeft een wastafel en toilet. Op de afdeling  zijn een aantal aangepaste toiletten en douches. Het is niet mogelijk eigen meubilair mee te nemen.

U kunt uw kamer afsluiten.

In het informatie rek in de hal, vindt u informatie over  diverse kappers.

Uw afspraak maakt u buiten uw behandelingen om. Uw therapie gaat voor.

U kunt uw abonnement op een krant tijdelijk omzetten naar het adres van het revalidatiecentrum.

Hoezeer wij ook ons best doen, het kan voor­ komen dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval kunt u dit natuurlijk het beste direct bespreken met degene die daarvoor verantwoordelijk is. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een gebruik maken van onze klachtenprocedure. Deze staat elders op de website vermeld.

U dient zelf zorg te (laten) dragen voor het wassen van uw kleding.

U als revalidant kunt gebruik maken van de koelkast die op de afdeling in de gang staat.

Etenswaren wel voorzien van naam+datum. De koekast wordt dagelijks gecontroleerd door onze servicemedewerker, spullen over de datum worden weggegooid.

Binnen uw verblijf zijn drie maaltijden, en koffie /thee inbegrepen. De maaltijden worden geserveerd in de verblijfsruimte van de afdeling Heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld bij slikklachten, dan wordt u zn ondersteund hierbij. 

Met medicatie moet zorgvuldig worden omgegaan. Om verwarring en fouten te voorkomen verzoeken wij u geen medicatie van thuis te gebruiken, tenzij u dat met uw behandelend arts besproken heeft!

De dichtstbijzijnde bushalte,  is 5 minuten lopen, en stopt voor de naastgelegen locatie Vliethoven. Deze rijdt twee maal per uur. Voor actuele reistijden adviseren we u om te kijken op www.9292.nl.

U kunt gratis parkeren op één van de ruime parkeerplaatsen van Revalidatiecentrum Eemsdelta.

U kunt  gebruik blijven  maken van uw eigen pedicure. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening Mocht er tijdens u verblijf medische noodzaak zijn, kan de arts een verwijzing doen naar een medisch pedicure. Deze medische indicatie  wordt vergoedt. Uw afspraak maakt u buiten uw behandelingen om. Uw therapie gaat voor.

Aan u gerichte post wordt dagelijks rond­ gebracht. Post kan afgegeven worden op de locatie aan een zorgmedewerker, of gedeponeerd worden in de brievenbus in de centrale hal.

Wij verwerken regelmatig persoonlijke gegevens van u. Bijvoorbeeld bij het vastleggen­ van uw revalidatieplan, het bepalen van uw medicatie en het actueel houden van uw cliëntdossier. Om uw privacy in dit proces optimaal te garanderen, houden we ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers.

Met de verpleegkundig specialist/ specialist ouderengeneeskunde maakt u afspraken over het wel of niet reanimeren bij een hart- of ademstilstand.

Samen met de verpleegkundig specialist/ specialist ouderen­ geneeskunde stelt u uw revalidatieplan vast. Dit gebeurt in het MDO (mulitidisciplinair overleg), in dit plan spreekt u af welke doelen u wilt halen en welke therapie daarvoor nodig is. Dit wordt regelmatig met u geëvalueerd en bijgesteld.

Binnen Revalidatiecentrum Eemsdelta is roken niet toegestaan, ook de e-sigaret niet. Als u wilt roken, dan kan dit buiten op  aangewezen gedeelte van het terras.

Bij kleine mankementen aan bijvoorbeeld uw rolstoel of rollator kunt u terecht bij onze afdeling ergotherapie in de behandelgang.

Bij uw verblijf is schoonmaak inbegrepen. De servicemedewerkers zijn dagelijks aanwezig. Zij verzorgen de schoonmaak van het sanitair, de verblijfsruimte­ en de vloeren Persoonlijke eigendommen worden niet door onze servicemedewerkers schoongemaakt dan wel verplaatst.

Wij raden u aan uw kamer af te sluiten.

Revalidatiecentrum Eemsdelta geeft jonge mensen graag een kans om op professionele wijze een vak te leren. Binnen de revalidatieafdelingen treft u leerlingen die worden begeleid door onze werkbegeleiders en leercoach.

Onze buren, locatie Vliethoven beschikt over een prachtig aan­ gelegde tuin waar u heerlijk kunt wandelen en genieten van de natuur.

Als u ontslagdatum bekend is, zal een vrijwilliger in gesprek met u gaan over uw ervaringen. Met uw ervaringen kunnen wij de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening blijven verbeteren. Wacht u echter niet met het melden van zaken die direct opgelost moeten worden, deze kunt u doorgeven aan de verzorging.

In verblijfsruimte op de afdeling bent u van harte welkom. Uitsluitend voor revalidanten is er de hele dag koffie en thee beschikbaar. Hier maakt u gebruik van de maaltijden, een spelletje doen.

Onze organisatie heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering­ voor alle cliënten en medewerkers afgesloten. Per gebeurtenis is er sprake van een eigen risico.

Via wifi kunt u gratis gebruik maken van internet op uw eigen laptop, tablet of telefoon.

U kunt uw ervaring met uw verblijf in Revalidatiecentrum Eemsdelta delen op de website Zorgkaartnederland.nl. 

U kunt hier op diverse onderdelen uw waardering geven voor Revalidatiecentrum Eemsdelta.

Bij opname ontvangt u de zorgverleningsovereenkomst. Deze wordt ondertekend door de revalidant in tweevoud. Hierin staan de wederzijdse­ rechten en plichten beschreven. Alleen met een ondertekende zorgverleningsovereenkomst kan zorg en behandeling worden geboden.